รายละเอียดรถ

ทะเบียน 2244 ป้ายแดง 12 ที่ จังหวัด นครปฐม
หมายเลขรถ สถานะ ปกติ
ประเภทรถ รถตู้ ยี่ห้อ Toyota
เชื้อเพลิง ดีเซล สี เงิน
รุ่น
เลขเครื่อง เลขตัวถัง
ราคา 1,200,000  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 14 ตุลาคม 2558 วันที่รับเข้า 30 พฤศจิกายน 542
วันที่จดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 542 ทะเบียนหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 542
วันทำ พ.ร.บ. 30 พฤศจิกายน 542 พ.ร.บ. หมดอายุ 30 พฤศจิกายน 542
วันทำประกันภัย 30 พฤศจิกายน 542 ประกันภัยหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 542
บริษัทประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ภาพประกอบ