ทดสอบการแก้ไข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน กรุณากรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อส่งถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานมหาวิทยาลัย

ขอความกรุณาในการใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เมื่อติดต่อกับมหาวิทยาลัย

กรอกข้อความในภาพ.