Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมเตรียมสอบก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 58 (VANTAGE PLACEMENT TEST)


Responsive image

      รอบ 13 กันยายน 2561 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 11 - 13 ก.ย. 61 >>เลือกอบรมเพียง 1 วันเท่านั้น<< สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 ก.ย. 61 *การอบรมครั้งนี้สามารถนับเป็นคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้* สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ พี่ส้ม ได้ที่สำนักงานสถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ


          กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษารหัส 58 จำนวน 500 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
13 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ฯ<< กลับไปหน้าแรก