No. หน่วยงาน วันที่ กิจกรรม
1 สำนักคอมพิวเตอร์ 20 มิถุนายน 2561 สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศรอบพิเศษ 3-4 (สำหรับนักศึกษาตกค้างชั้นปีสุดท้าย)
2 สำนักคอมพิวเตอร์ 13 มิถุนายน 2561 สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศรอบพิเศษ 1-2 (สำหรับนักศึกษาตกค้างชั้นปีสุดท้าย)
3 งานการเจ้าหน้าที่ 08 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 2
4 งานการเจ้าหน้าที่ 07 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 2
5 งานการเจ้าหน้าที่ 06 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 2
6 งานการเจ้าหน้าที่ 01 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 1
7 งานการเจ้าหน้าที่ 31 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 1
8 สำนักคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2561 รอบที่ 33-34 สอบมาตรฐาน it Q2/61
9 งานการเจ้าหน้าที่ 30 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 1
10 สำนักคอมพิวเตอร์ 23 พฤษภาคม 2561 รอบที่ 31-32 สอบมาตรฐาน it Q2/61
11 สำนักคอมพิวเตอร์ 20 พฤษภาคม 2561 รอบที่ 27-30 สอบมาตรฐาน it Q2/61
12 สำนักคอมพิวเตอร์ 18 พฤษภาคม 2561 อบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ Q2/61 ครั้งที่ 3
13 สำนักคอมพิวเตอร์ 09 พฤษภาคม 2561 รอบที่ 25-26 สอบมาตรฐาน it Q2/61
14 สำนักคอมพิวเตอร์ 06 พฤษภาคม 2561 รอบที่ 21-24 สอบมาตรฐาน it Q2/61
15 สำนักคอมพิวเตอร์ 29 เมษายน 2561 อบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ Q2/61 ครั้งที่ 2
16 สำนักคอมพิวเตอร์ 25 เมษายน 2561 รอบที่ 19-20 สอบมาตรฐาน it Q2/61
17 สำนักคอมพิวเตอร์ 22 เมษายน 2561 รอบที่ 15-18 สอบมาตรฐาน it Q2/61
18 งานการเจ้าหน้าที่ 19 เมษายน 2561 โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19 สำนักคอมพิวเตอร์ 18 เมษายน 2561 รอบที่ 13-14 สอบมาตรฐาน it Q2/61
20 สำนักคอมพิวเตอร์ 11 เมษายน 2561 รอบที่ 11-12 สอบมาตรฐาน it Q2/61
แสดง หัวข้อใหญ่ต่อหน้า
 หน้า 1 จากทั้งหมด 38 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า  
พบปัญหาหรือข้อสงสัย ในการใช้งาน โปรดแจ้ง คุณ : วาทินี Email : watinee@npru.ac.th Static