ขั้นตอนการตรวจสอบและขอใช้บริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ


มีขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้
1 การเลือกรถยนต์ที่ต้องการใช้งาน
2 การเลือกวันที่ต้องการ
3 ส่งเอกสารขอใช้บริการไปยังหน่วยยานพาหนะ
4 รอการอนุมัติการขอใช้รถยนต์

1 .การเลือกรถยนต์ที่ต้องการใช้งาน


คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏรายการเลือกรถยนต์ที่ต้องการดังภาพ

2 .การเลือกวันที่ต้องการใช้งาน


จะแสดงรายการทั้งเดือนที่รถยนต์คันนั้นมีการใช้งาน

3 .ส่งเอกสารขอใช้บริการไปยังหน่วยยานพาหนะ


4 .รอการอนุมัติการขอใช้รถยนต์


โดยเมื่อมีการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบแล้วจะสามารถเห็นรายระเอียดได้ด้านล่างของปฏิทิน